Politikat e privatësisë

E DREJTA E AUTORIT: Të gjitha dizenjot, teksti, grafika, udhëzimet, komentet, përzgjedhjet dhe rregullat janë eskluzive për kompaninë tonë dhe janë të mbuluara nga ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Leja ju është dhënë për të parë, për të bërë kopje elektronike dhe të printoni një pjesë të kësaj faqeje uebi për qëllimin e vetëm për t'u përdorur si një burim për blerje. Çdo përdorim tjetër i materialeve nga kjo faqe, duke përfshirë edhe riprodhimin për qëllime të tjera si ato që përmendëm më lart, modifikimi, shpërndarja ose ribotimi, pa lejen paraprake me shkrim të kompanisë, është i ndaluar rreptësisht dhe dënohet me ligj.


MBROJTJA ME LIGJ DHE DETYRIMET: Ne jemi një subjekt i regjistruar në dosjet e QKR në Shqipëri dhe gëzojmë të gjitha të drejtat e autorit në bazë të ligjit Shqiptar. Gjithashtu paguajmë të gjitha detyrimet ligjore dhe tatimore. Kështu serioziteti jonë nuk limitohet vetëm në faqen e internetit por edhe në rregullat e bizneseve në Shqipëri. Përveç të drejtës së autorit, ju pranoni edhe kushtet e garancisë që ne kemi. Këto kushte mund të ndryshojnë me kalimin e kohës edhe pa u njoftuar, por asnjëherë nuk do ju fshihen apo manipulohen.


DETYRIMET Ju me regjistrimin dhe me përdorimin e kësaj faqeje nënkuptoni që jeni dakort me kushtet tona dhe jeni dakort me to në momentin që bëni një blerje apo përfitoni një nga shërbimet tona. Ne gjithashtu jemi të detyruar të respektojmë dhe t'i përmbahemi çdo shërbimi që publikojmë në platformën tonë Immenseplatform.com


TË DREJTAT TONA Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar produktet, ofertat, çmimet e produkteve, ndryshime këto për të cilat ju do keni mundësi të informoheni sa herë të hyni në faqen tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar kushtet e përdorimit pa ju njoftuar, ndryshime këto që ju do mund ti shikoni sa herë që hyni në faqe, te "Termat dhe Kushtet e Perdorimit"


COOKIES Cookies përdoren për të kujtuar preferencat e zgjedhura nga përdoruesi kur viziton sitin tonë. Për shembull,cookie ruhet në një në mënyrë që, kur përdoruesi të rivizitojë sitin, faqa do të hapet më shpejtë. Cookies as mbledhin, as ruajnë ndonjë të dhënë personale. Por Immense Platform është partner edhe me Google e cila përdorë cookie për të mbledhur informacione.