Politikat e privatësisë

*Të dhënat e klientëve të cilat paraqiten bashkangjitur me porosinë, nuk do të përdoren për asnje lloj qëllimi tjetër përvec përfundimit me sukses të porositjes.

Politikat e kthimit

*Garancia e Prdokukteve 12 Muaj Cdo produkt mund te kthehet ne rast se nuk eshte i njejte me pershkrimin perkates ne Immense Platform Cdo produkt mund te kthehet ne rast kur mund te qelloje me Defekt Cdo produkt do te hapet kutia dhe do te rimbyllet nga ana jone per arsye Kontrolli qe produkti ti dorezohet ne gjendje jo te demtuar korrierit,(ne rast demtimi gjat transportit pergjejgesia bie mbi korrierin.) Produkti nese ploteson kushtet e siper permendura duhet te kthehet brenda 24 oreve nga momenti i marrjes ne dorezim Garancia" Cdo produkt do te shoqerohet me Flete Garanci e cila do te permbaje(pershkrimin,PartNumber,Numrin Serial te produktit,Daten e Fillimit sidhe Daten e mbarimit te Garancise te dhena te cilat e bejne lehtesisht te verifikueshem produktin tone. Perjashtohen nga Garancia demtimet Fizike te produktit ,hapja e produkteve per riparim nga ana e klientit,demtimet e sistemit te pajisjesjeve qe mund te ndodh per shkak te personave jo profesionist,sidhe demtimet qe vijne per shkak te energjise elektrike qe vijne si shkak i luhatjeve Elektrike,apo shkarkesave elektrike.

Politikat e transportit

*Transporti mundësohet nga COEX SHPK. Në rastin kur klienti dëshiron ta kthejë produktin pa asnjë defekt dhe asnjë gabim nga ana e dyqanit SYNAPSE SHPK tarifen e transportit e paguan klienti.

  • Filtro kërkimin tënd:
Shfaq 1 - 12 të 64 artikujve